Ιατρικά Νέα, Παθήσεις, Συμβουλές

Οι Ευρωπαίοι και η παχυσαρκία

Η παχυσαρκία υπολογίζεται με βάση το βάρος του ατόμου σε σύγκριση με το ύψος του. Ένας διεθνώς αποδεκτός δείκτης που χρησιμοποιείται από τους ειδικούς για να καθοριστεί αν κάποιος είναι παχύσαρκος είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index). Οι φυσιολογικές τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 18 και 28 και κάθε άτομο με τιμή πάνω από το ανώτατο όριο θεωρείται παχύσαρκο και όσο πιο παχύσαρκο είναι ένα άτομο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να αναπτύξει προβλήματα υγείας.