Προϊόντα

Έρευνα για μείωση της χοληστερόλης με συγκεκριμένο Προβιοτικό στέλεχος

Ψάχνοντας έναν αξιόπιστο, μη φαρμακευτικό τρόπο σταθερής μείωσης της χοληστερόλης, το σημείο εκκίνησης είναι πάντα ένας όσο το δυνατόν φυσικός τρόπος ρύθμισης της χοληστερόλης – είτε μιλάμε για μέτριες είτε για υψηλές τιμές των επιπέδων της – πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Στόχοι της έρευνας:

Στόχος της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition, ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τον μηχανισμό δράσης του εξειδικευμένου προβιοτικού στελέχους Lactobacillus reuteri NCIMB 30242, όταν λαμβάνεται σαν συμπλήρωμα σε μορφή καψουλών, για τη μείωση της χοληστερόλης.

Η έρευνα αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εντάσσεται στο πλαίσιο της αναζήτησης  φυσικών μεθόδων και της αξιολόγησης πρόσθετων θεραπευτικών στρατηγικών για τη μείωση της χοληστερόλης καθώς το ποσοστό των υπερχοληστερολαιμικών ατόμων που δε φθάνουν στο στόχο τους, δηλαδή τη μείωση σε ικανοποιητικά επίπεδα της ολικής και της LDL-χοληστερόλης, παραμένουν υψηλά.

Μέθοδος:

Συνολικά 127 άτομα ολοκλήρωσαν μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, με παράλληλο βραχίονα, πολυκεντρική μελέτη. Τα άτομα τυχαιοποιήθηκαν για να καταναλώσουν κάψουλες L. reuteri NCIMB 30242 ή κάψουλες placebo σε χρονικό διάστημα 9 εβδομάδων. Το βασικό στοιχείο ελέγχου ήταν η μείωση της LDL σε σχέση με το εικονικό φάρμακο μέχρι και το τελικό στάδιο της μελέτης.

Αποτελέσματα:

Οι κάψουλες L. reuteri NCIMB 30242 μείωσαν την LDL κατά 11,64% (P <0,001), τη συνολική χοληστερόλη κατά 9,14%, (P <0,001) και την apoB-100 κατά 8,41% (Ρ = 0,002) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Οι αναλογίες των LDL / HDL-χοληστερόλης και apoB-100 / apoA-1 μειώθηκαν κατά 13,39% (P = 0,006) και 9,00% (P = 0,026) αντίστοιχα. Τα τριγλυκερίδια και η HDL παρέμειναν αμετάβλητα. Η C- αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας και το ινωδογόνο μειώθηκαν κατά 1,05 mg / l (P = 0,005) και 14,25% (P = 0,004) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Τα αποσυζευγμένα χολικά οξέα στο μέσο πλάσμα αυξήθηκαν κατά 1,00 nmol / l (P = 0,025) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, ενώ η καμπεστερόλη, η σιτοστερόλη και η στιγμαστερόλη στο πλάσμα μειώθηκαν κατά 41,5%, 34,2% και 40,7% αντίστοιχα.

Συμπεράσματα:

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι κάψουλες L. reuteri NCIMB 30242 μπορεί να είναι χρήσιμες ως επικουρική θεραπεία για τη θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας (μέσω της αποσυμπύκνωσης των ενδοαυλικών χολικών οξέων που οδηγεί σε μειωμένη απορρόφηση στερολών μη-χοληστερόλης).

Επίσης, το Lactobacillus reuteri σε αυτή τη μορφή χορήγησης βρέθηκε ότι λειτουργεί συγκριτικά καλύτερα από τα προβιοτικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά, όπως και από άλλες μεθόδους μείωσης της χοληστερόλης.

Πηγή: https://www.nature.com/articles/ejcn2012126

 

Μπορείτε να αναζητήσετε κοντινό σημείο πώλησης, εισάγοντας τον ταχυδρομικό σας κώδικα ΕΔΩ. Πριν μεταβείτε στο σημείο, επικοινωνήστε μαζί του ώστε να βεβαιωθείτε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για σημεία πώλησης στο τηλ. 2310 449 441 ή με αποστολή e-mai στο info@medmelon.gr 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σχετικά Νέα